เทคนิคการเลือกตัวกรองอากาศ

ตัวกรองอากาศ

ในปัจจุบันผู้คนมักให้ความสนใจกับตัวกรองอากาศกันมากขึ้น เนื่องจากการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพปอดเนื่องจากวิกฤตการณ์ภาวะที่เรากำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้นั่นเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่เคยพบเจอมาก่อน เป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยคำนึงถึง และไม่เคยได้มีการป้องกันหรือระวังมาก่อน ทำให้เมื่อมีการระบาดของโรคเหล่านี้หรือสภาวะอากาศที่เป็นพิษเหล่านี้ จึงเริ่มมีคนหันมาให้ความสนใจและเลือกซื้อตัวกรองอากาศกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยกลั่นกรองอากาศที่บริสุทธิ์เข้ามาสู่ที่พักอาศัยให้ทุกคนได้หายใจอย่างสะดวกและมั่นใจในคุณภาพของอากาศที่เราจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณแห่งนั้น ซึ่งในการเลือกตัวกรองอากาศนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดายเลยสำหรับคนที่ไม่เคยเตรียมความพร้อมหรือใช้งานมาก่อนเรา จึงได้คัดสรรเทคนิคการเลือกตัวกรองอากาศแบบเด็ด ๆ ไว้ให้พอสังเขป ดังต่อไปนี้

  1. เราควรเลือกที่ความละเอียดของตัวฟิลเตอร์ตัวกรองอากาศซึ่งแต่ละแบรนด์หรือแต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างของฟิลเตอร์ค่อนข้างมาก เนื่องจากยิ่งมีความละเอียดสูงก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศได้ค่อนข้างดีและอากาศที่มีการกรองผ่านออกมาจะเป็นอากาศที่มีคุณภาพและเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากที่สุด ซึ่งตัวกรองอากาศที่ดีควรจะมีความแม่นยำและมีความละเอียดในการกรองไม่ต่ำกว่า 99% จึงถือว่าเป็นตัวกล้องที่สามารถเชื่อถือและนำมาใช้งานได้
  2. เราควรเลือกวัสดุฟิลเตอร์ของตัวกรองอากาศที่มีความคงทนสูง สามารถทนต่อสภาพอากาศในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่มีความชื้น อากาศแห้งหรืออากาศไม่บริสุทธิ์ ต้องสามารถผ่านฟิลเตอร์เหล่านี้ได้ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการเลือกวัสดุฟิลเตอร์ที่ไม่ดีอาจจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของฟิลเตอร์เหล่านี้ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนฟิลเตอร์บ่อย ๆ ซึ่งเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่ายและอาจทำให้เครื่องกรองอากาศเหล่านั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ลดลงตามไปด้วย ซึ่งจะกลายเป็นผลเสียในระยะยาวที่ต่อเนื่อง ดังนั้นหากเราเลือกวัสดุฟิลเตอร์ที่มีคุณภาพหรือมีเกรดที่ค่อนข้างดีตั้งแต่แรก จะช่วยส่งเสริมให้เครื่องกรองอากาศเหล่านี้ยืดอายุการใช้งานได้ไปอีกนานเลยทีเดียว

ตัวกรองอากาศที่ดีควรจะต้องมีการเพิ่มฟังชั่นเสริมในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคเข้ามาด้วย เนื่องจากในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงฝุ่นละอองเท่านั้นที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ แต่ยังมีเชื้อโรคและมลภาวะต่าง ๆ ที่สามารถเข้ามาทำลายระบบการหายใจของมนุษย์และก่อให้เกิดโรคภายในปอดได้ ดังนั้นหากตัวกรองอากาศเหล่านี้มีฟังชั่นการฆ่าเชื้อโรคโดยปล่อยประจุหรือปล่อยแร่ธาตุบางตัวที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ จะทำให้อากาศมีความเป็นบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำตัวกรองอากาศนี้ไปใช้ในพื้นที่สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจและเอื้อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง