ทำไมต้องใช้เครื่องคัดข้าวเปลือก คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เครื่องคัดข้าวเปลือก

ข้าวเปลือกที่ได้จากการเก็บเกี่ยวนั้นมักจะปะปนไปด้วยดิน ฝุ่น ก้อนหิน กรวด ดอกหญ้า เศษฟาง แกลบ กิ่งไม้ วัชพืช ฯลฯ ซึ่งขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดในการคัดแยกข้าวสารที่มีคุณภาพ คือ การกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งเจือปนออกจากผลผลิตจะทำให้ข้าวมีคุณภาพสามารถนำไปสู่การแปรรูปหรือบริโภคได้อย่างปลอดภัย วันนี้เราจะพูดถึง เครื่องคัดข้าวเปลือก ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งเจือปนเหล่านั้นออกไปก่อนกระบวนการสีข้าวทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น

เครื่องคัดข้าวเปลือก บางเครื่องสามารถคัดแยกข้าวสารได้ด้วย ช่วยให้กระบวนการคัดแยกข้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความรวดเร็วมากขึ้นได้ผลผลิตในปริมาณมาก ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เครื่องคัดแยกข้าวสารหรือเครื่องคัดข้าวเปลือกที่ดีจะต้องใช้หลักการร่อนตะแกรงจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย สามารถคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างละเอียดทำให้ข้าวเปลือกมีความสะอาดก่อนทำการสีข้าวและสามารถใช้กับข้าวสารได้ เพื่อคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มและเมล็ดข้าวหักออกจากกัน

ถ้าจะพูดถึงเครื่องคัดข้าวเปลือกหรือเครื่องคัดข้าวสารว่ามีประโยชน์อย่างไร ก็ต้องบอกได้เลยว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ช่วยประหยัดแรงงาน ประหยัดค่าแรงในการจ้างคนงานและช่วยประหยัดเวลา คุ้มค่าด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ มีความสะดวกใช้งานง่ายและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของมนุษย์ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากข้าวไทยในปัจจุบันต้องพบกับภาวการณ์แข่งขันที่เข้มข้น จากตลาดโลก ซึ่งคุณภาพเท่านั้นที่จะทำให้ข้าวไทยได้รับความนิยมและอยู่เหนือคู่แข่งตลอดกาล

เครื่องคัดข้าวเปลือกหรือเครื่องคัดแยกข้าวสาร มีระบบการทำงานแตกต่างกันออกไป เช่น เครื่องคัดแยกขนาดระบบสั่นเป็นอุปกรณ์การร่อนกรองที่มีประสิทธิภาพสามารถคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาดข้าวได้อย่างแม่นยำ ประหยัดเวลาคุ้มค่า น่าลงทุน เหมาะกับสำหรับอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพนำไปสู่กระบวนการผลิตอื่นๆ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพดีตามไปด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องคัดข้าวเปลือก ระบบกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งในสถานที่ที่มีเพดานต่ำประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งเป็นเครื่องร่อนกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ปะปนมากับผลผลิตได้เป็นอย่างดี พร้อมช่วยคัดแยกขนาดของผลผลิตได้อย่างแม่นยำด้วย ทำงานด้วยระบบปิดสนิทป้องกันฝุ่นละอองกระจายออกไปในอากาศและป้องกันสิ่งอื่นๆ ไม่เข้าสู่กระบวนการคัดแยก เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ที่มีประสิทธิภาพจะต้องทำงานแบบอัตโนมัติ ทำงานรวดเร็ว ให้ผลผลิตสูง สามารถคัดแยกแกลบ คัดแยกข้าวเปลือกหรือเมล็ดหักได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ ไม่ทำให้ข้าวเมล็ดเต็มเกิดความเสียหายด้วยระบบสั่นแบบชั้นกรองคู่เพื่อกรองและแยกขนาด