การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำคัญอย่างไร และตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การจ้างงานบุคคลที่เหมาะสมสำหรับบทบาทเฉพาะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กร การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการยืนยันว่าสมาชิกใหม่ขององค์กรมีความเหมาะสมและสามารถกับตำแหน่งงานที่จะทำ… ในฐานะนายจ้าง คุณอาจต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของพนักงานของคุณ การประเมินสุขภาพทางการแพทย์ก่อนการจ้างงานยังช่วยให้คุณจ้างคนที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด 

โรคจากการทำงานที่พบบ่อย ได้แก่ ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ ปัญหาระบบทางเดินหายใจ และปัญหาเกี่ยวกับดวงตา การตรวจสุขภาพทั่วไปรวมถึงการตรวจความดันโลหิต การวัดส่วนสูงและน้ำหนัก การตรวจผิวหนัง การทดสอบการทำงานของหัวใจและปอด และการประเมินการได้ยิน 

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตรวจอะไรบ้าง 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กรและรายละเอียดของงาน โดยทั่วไปแล้วจะเป็นรายการเหล่านี้ 

 • แบบสอบถามสุขภาพ  
 • การตรวจปัสสาวะ ความสูง น้ำหนัก และดัชนีมวลกาย (BMI)  
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือด  
 • การตรวจระบบทางเดินหายใจ  
 • การมองเห็น  
 • การตรวจช่องท้อง  
 • การตรวจระบบประสาทส่วนกลาง  
 • การตรวจภาพรวมผิวหนัง  
 • การตรวจภาพรวมเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก 

ทำไมจึงต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

 • เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่คาดหวังมีสมรรถภาพทางกายสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 • เพื่อระบุสภาวะสุขภาพที่มีอยู่ของพนักงานโดยเฉพาะภาวะที่ต้องการการดูแลและการจัดการในระยะยาว  
 • เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของพนักงานคนใดคนหนึ่งก่อนย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งอื่นที่มีสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจที่ไหนได้บ้าง 

บางบริษัทนั้นรองรับผลตรวจจากคลินิก แต่บริษัทส่วนใหญ่นั้นจะรับผลตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะผลตรวจจากโรงพยาบาลเท่านั้น เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือมากกว่านั่นเอง  

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ราคาเท่าไหร่ 

โดยทั่วไปหากเป็นโรงพยาบาลรัฐอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจะอยู่ที่ราว ๆ 200 – 500 บาท ส่วนโรงพยาบาลเอกชนจะมีราคาอยู่ที่ราว ๆ 1,500 – 5,000 บาท แต่ด้วยความที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นมีราคาค่าตรวจที่แพงกว่า รายการตรวจก็มักจะมีมากกว่าด้วยเช่นกัน  

หากบริษัทของคุณกำหนดให้พนักงานต้องกรอกแบบประเมินทางการแพทย์ก่อนการจ้างงานหรือตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เรามีทีมบริการสำหรับองค์กรที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานโดยเฉพาะ หากต้องการนัดหมายหรือปรึกษาความต้องการของบริษัทคุณ สามารถเลือกดูแพ็กเกจได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถออกตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ออฟฟิศ หรือโรงงานของคุณ